KİTAP İNCELEME

Hür Yürekli Genç Kitap Alıntısı

Paylaşmak İsterseniz.

Yine çok kıymetli bir eserle buradayız. Gençlere tavsiye niteliğinde bir kitap.

 • Oturma, yılma, boş kalma.
 • İşi bitenlerden olmayın asla. Hele hele işin vaktinden az olmasın hiç bir zaman.
 • Boş kalmak ve boşlukta olmak hakkın hiç olmayacaktır.
 • Sen kendini, nefsini, seni tanımazsan kim bilir seni, kim hesap eder? Nedir beklediğin ve beklettiğin bunca zamandır?
 • Nefsine esir olmayışın, hislerinin ve zevklerinin esiri olmayışın, bütün zamanlarda konuşulan ve imrenilen kimliğin gibi olsun.
 • Yolda yürüyüşün, alışverişin, muhabbetin, tepkin ve sevgin sürülebilir izler bıraksın.
 • Asırlardır engelleniyorsun, o kadardır da bekleniyorsun.
 • Senden ihlas ve samimiyet, sadelik, berraklık yayılsın. Sözlerin hakkı tutup kaldırsın.
 • Dilin hakkın dili olsun.
 • İman olduğu gibi harekettir; hareket getirmeyen iman, örnek olan ashabın imanının gerisindedir.
 • Sinip kalma. Pısırık bir görüntü verme.
 • Oku ve okut. Yürü ve yürüt. Sabret, sebat et. Yardım isteme, yardım et. Yürüme, koş.
 • Konuşurken okuduklarından konuşur.
 • İlme ulaşan hemen değişir; olgunluğu, sabrı, ideali, tavırları ve sebatı ilimden kaynaklanır.
 • İşten anlamayanlarla vakit kaybetmeyesin; senin işin çok vaktin azdır.
 • Sana, senin gibi olacaktan başkası yüktür. Onlar seni oyalamadan sen onlardan uzak kal.
 • Sırf kendi için yaşayan zevk içinde yaşayabilir ama küçük yaşar ve küçük ölür.
 • İman bir tavırdır. Aynı zamanda da bir seviyedir. Yön göstergesidir. Kimlik bilgisidir.
 • Cihat Allah için, Allah’ın dinini ve sözünü en üstün yapmak için çalışmaktır. Bunu gerçekleştiren de mücahittir.
 • Allah’ın dinini öğretmek için bile dine aykırı davranabiliyor ve bunda bir sakınca görülmüyorsa biz, ilim adına cehalete dalıyoruz demektir.
 • İlim adına ne veriyor olduğumuzun hesabını yapmadan, ne aldığımıza sevinmenin anlamı yoktur.
 • Gün sayma yerine iş bitirmeyi, görüntü yerine ihlası, sayı yerine kaliteyi getirince işlerimiz rayına oturacaktır. O zaman sabrın anlamını bilmiş olacağız.
 • Mümin insanın, diliyle söylediğini eliyle belgeleyememesi, Kuranımızın beyanıyla ‘yapmadığı şeyi konuşması’ başarısız iddiaların nedenidir. Müminin enerjisi, elinin ayağının ve dilinin bütünlüğünden gelir.
 • Mescitteki huşu ehli mümin, evinde aranırken başka bir kimlikle beklenilmez, o odur.
 • Mümin insandaki uyum, onun mevsimden mevsime değişmeyen istikrarlı şahsiyetine de açıkca izlenilebilen bir karakterdir.
 • Kalbi ile beyni uyumludur. Ruhu ile bedeni uyumludur. Umutları ile çalışması uyumludur. Dostları ile beklentileri uyumludur. Bulunduğu konum ile ulaşmak istediği menzili uyumludur.
 • Farzların icrasından önce haramlardan sakınılması temel ilkelerimizden biri
 • Mümin genç bakışlarının sözlerinin kalitesini göze ve dile yön veren kaynağındaki kaliteden alır… Kulağı filtreli olduğu için her söz, beyne ulaşıp gerekli gereksiz bir gündem oluşturamaz.
 • İnsanlara bakan gözünün kaynağında onun alt yapısı olan Kuran ve Sünnet vardır… Severken ve nefret ederken ona yön veren bu alt yapısıdır. Malını harcarken, mal kazanırken aynı kaynaktan beslenir. İş seçerken işçi alırken, işveren bulurken onun filtresi gözündedir, kulağındadır, dilindedir.
 • Hem bütün insanlığın umudu olmak, insanlık limanındaki son gemi olmak hemde insan sayısı kadar derde hazır olmamak çelişkidir. Neyin neden adlandırıldığını anlayamamaktır.
 • Tebessümünden endişesine kadar, insan olarak üzerinde izlenen tavırları destan gibidir. Çilesini ve neşesini aynı kıvamda değerlendirebilirsin;yorulduğunu hissettiremez sana.
 • Hayallere yön veren, hayalleri hayal ettiren ufuklar açar
 • İlim yoluna çıkan talebelere ilmihal kitabından önce İbni Abdilberr’in Camiubeyanililmi’ni okutup çıktıkları yolun nitelik ve niceliğini izah etmekte yarar olacaktır.
 • Mümin insan imanının şeklini alan insandır.
 • Hayal kutun çatlasada sen usanma. İstemeye devam et. Verenin gücüne bakarak iste; kendi ihdiyacına sakın bakma.
 • Sürünenlere yürümeyi, uyuya kalmıslara uyanmayı, lokması kursağında kalanlara yutkunmayı, gülmeyi unutmuslara gülmeyi öğret. Ellerindeki kitapları raflarda tutanlara okumayı, okuduğuyla amel etmeyi öğret.
 • Senin gözyaşların ve alnından boşalan terlerin mürekkep olsun.

Ve benim çok sevdiğim kitaptan bir cümle ile noktalamak istiyorum.

Hür Genç İz Sür, İz Bırak.

Selametle