KİTAP İNCELEME

Diriliş Nesli Amentüsü Kitap Alıntısı

Paylaşmak İsterseniz.

Kitap Alıntıları Köşemize İlk Olarak Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli Amentüsü Eserinden alıntılarla başlıyoruz. Okurken ben çok heyecanlandım. İnşallah sizde o heyecanı yaşarsınız 🙂

 • Bir Diriliş Cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuna, olmam gerektiğine inanıyorum.
 • Allah’a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum.
 • Allah’a inanmadan onsuz geçen saniyelerin benliğimi yok etmeye, alçaltmaya yöneltilmiş, benliğime ekilmeye çalışılmış salt kötülük tohumları olduğuna inanıyorum.
 • Sesimi yükseltirsem bunun için yükseltirim. Yoksa bunun dışında dünyada hiçbir şey ses yükseltmeye değmez.
 • Zaman ve mekanla diyalog kurmayı ancak ve ancak bu inanç uğruna göze alabilirim.
 • Aşktır o benim için. Yoldur. Anlamdır. Sestir. Ülküdür. Varoluştur.
 • Gerçek barışın sağlanması için en savaşçıdan daha savaşçıyım. Gerçek düzenin kurulması için en radikalden daha radikalim.
 • Ona olan imanım, Yine Milletimin yüceleceği inancını doğurur bende. Yine aşkla ve şevkle dolarak davanın hizmetine koşarım.
 • Ruhum, bütün bu alakalar içinde, kendisini, dosdoğru, Allah’a götüren Doğru yol (Sırat-ı Müstakim) un dışındakilerden uzak durma disiplinine ermeye gayret etmektedir sürekli olarak.
 • Hakikate susamıştır sürekli olarak ruhum.. Sürekli olarak hakikati araştırır.. Peygamber önderdir, Kuran önderdir, kılavuzdur.. Amaç durmadan taklitten tahkike geçmektir.
 • Sözlerin ve olayların sadece dış anlam ve yorumlarına takılıp kalmamaya bakarım. İyi yanlarını secip kabul ederim. Kayıtsız şartsız kabul veya kayıtsız kınamayı değil, inceleme, deneme, düşünme, karşılaştırma yollarıyla değerlendirmeyi şiar bilirim.
 • Gözü bağlamak değil, bütün yönlere gözü dört açmaktır bu amentüyü, bu amentünün getirdiklerini yükleniş.
 • Müslümanlar için yeniden varoluşun ilanı. Bir Diriliş ilanı. Kendine ve çağa meydan okuma.
 • Dünya kavgasına, dünya için ve dünya adına değil, Allah için katılma.
 • Başkalarına resmen veya fiilen köle olmayı kendi müslümanlığıyla bağdaştırmayıp özgürlüğünü kazanmak için ölünceye kadar savaşmayı islamlığın, müslümanlığın gereği bilmeli.
 • Müslüman kendini Müslüman bilmek veya saymakla Müslüman olamaz. Müslümanlığı bir varoluş haline getirmek borcundadır…
 • Diriliş bu anlamda Peygamberimizin bütün sünnetlerini ihya amacını gütmek demektir.
 • Devletin veya partinin kölesi, mahkumu veya oyuncağı olmamalıdır kişiler ve aileler.
 • İşsiz kimsenin kalmaması ilkesi hakim olacaktır. Devlet veya toplumsal kurumlar, iş bulma veya gösterme zorunda olacaktır. Okuma yetisi olan herkesin okuması, hasta olan herkesin tedavi edilmesi toplum veya devletçe üstlenilecektir.
 • Çocuklar için, yetiştirme yaşına kadar, sadece bilgice yetiştirilme değil, ahlak ve iradecede güçlendirilme temel alınacaktır.
 • Cimrilik değil, tutumluluk öğretilcektir onlara. Bu tutumluluk israftan onları koruyacak fakat cömert olmalarına engel olmayacaktır.
 • Onlar hayırlı işlerde yarışanlar olacaklardır.Her işlerinde Allah rızasını gözeteceklerdir.
 • Merhametli olacaklardır. Ama bu kalp yumuşaklığı, inkarcılar ve islam ve insanlık düşmanlarıyla çarpışmalarında kaya gibi sert ve dayanıklı olmalarına engel olmayacaktır.
 • Sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da acıyıcı ve koruyucu olacaklardır. Ağaçlar ve bitkilere de. Bu tutumlarında da insani duygu ekonomik faktörden önce gelecektir.
 • Bütün mesele, bilinen tarihi sebeplerle yitirilmiş varoluş şuurunun kazanılması yolunda köklü ve temelli bir girişimin başlamasıdır. Bu girişim Diriliş girişimidir. Başarıya ulaştırılmasını Allah’tan dileyerek, diriliş erleri, üzerine düşen vazifeyi, ölünceye kadar en büyük bir dikkat ve sorumluluk duygusuyla yürüteceklerdir.
 • Diriliş toplumunda insan dünyaya sırtını çevirmez. Tam tersine, Dünya, onun eli altında binbir açıdan optimal verime kavuşan bir tarla olur. O, dünyayı dünya olarak ele almakla da yetinmez. Dünya da bir misyon sahibidir. Ancak bu misyonuna ve misyonun kıvamına, Allah’ın halifesi insanın elinde hamur gibi yoğrularak kavuşur.
 • İnançsız toplumların merhameti yoktur. Hem, Müslüman toplum, neden inançsız toplumların merhametine muhtaç olsun? Asıl inançsızlardır ki, Müslümanın merhametine muhtaçtırlar.
 • Müslüman kuvvetli olmak borcundadır. Hem kendi inanç ve medeniyetini korumak, hem zulmün insanlığa el koymasına mani olmak için.
 • Aklı, Allah’ın bu büyük nimetini kullanmayış, nefs esaretinin bataklıklarından biri olan tembelliğe düşüşten ileri gelir. Oysa sürekli olarak ilerleme borcunda olan Müslümanın ayrılmaz özelliklerinin başında çalışkanlık özelliği yer alır.
 • Her kişi gücünün yettiğince bilim yolunda ilerlemek borcundadır.’Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu?’ ‘Hakikat müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır.’ ‘İlim Çindede olsa gidip alınız.’ ‘İlim kadın erkek her Müslümana farzdır.’ gibi ana ölçüler bu yapıya yöneltmektedir İslam toplumunu.
 • Kelimeci, lafızcı olmayacaksın. Kelime ve lafzın hakkını da vererek özcü ve ruhçu olacaksın.

birebirteamokuyor✍️Ruhum, bütün bu alakalar içinde, kendisini, dosdoğru, Allah’a götüren Doğru yol (Sırat-ı Müstakim) un dışındakilerden uzak durma disiplinine ermeye gayret etmektedir sürekli olarak. ✍️Hakikate susamıştır sürekli olarak ruhum.. Sürekli olarak hakikati araştırır.. Peygamber önderdir, Kuran önderdir, kılavuzdur.. Amaç durmadan taklitten tahkike geçmektir. ✍️Sözlerin ve olayların sadece dış anlam ve yorumlarına takılıp kalmamaya bakarım. İyi yanlarını secip kabul ederim. Kayıtsız şartsız kabul veya kayıtsız kınamayı değil, inceleme, deneme, düşünme, karşılaştırma yollarıyla değerlendirmeyi şiar bilirim. ✍️Gözü bağlamak değil, bütün yönlere gözü dört açmaktır bu amentüyü, bu amentünün getirdiklerini yükleniş.✍️Müslümanlar için yeniden varoluşun ilanı. Bir Diriliş ilanı. Kendine ve çağa meydan okumaYanıtla

birebirteamokuyor✍️Dünya kavgasına, dünya için ve dünya adına değil, Allah için katılma. ✍️Başkalarına resmen veya fiilen köle olmayı kendi müslğmanlığıyla bağdaştırmayıp özgürlüğünü kazanmak için ölünceye kadar savaşmayı islamlığın, müslğmanlığın gereği bilmeli. ✍️Müslüman kendini Müslüman bilmek veya saymakla Müslüman olamaz. Müslğmanlığı bir varoluş haline getirmek borcundadır… ✍️Diriliş bu anlamda Peygamberimizin bütün sünnetlerini ihya amacını gütmek demektir.Yanıtla

birebirteamokuyor✍️Devletin veya partinin kölesi, mahkumu veya oyuncağı olmamalıdır kişiler ve aileler. ✍️İşsiz kimsenin kalmaması ilkesi hakim olacaktır. Devlet veya toplumsal kurumlar, iş bulma veya gösterme zorunda olacaktır. Okuma yetisi olan herkesin okuması, hasta olan herkesin tedavi edilmesi toplum veya devletçe üstlenilecektir. ✍️Çocuklar için, yetiştirme yaşına kadar, sadece bilgice yetiştirilme değil, ahlak ve iradecede güçlendirilme temel alınacaktır. ✍️Cimrilik değil, tutumluluk öğretilcektir onlara. Bu tutumluluk israftan onları koruyacak fakat cömert olmalarına engel olmayacaktır. ✍️Onlar hayırlı işlerde yarışanlar olacaklardır.Her işlerinde Allah rızasını gözeteceklerdir. ✍️Merhametli olacaklardır. Ama bu kalp yumuşaklığı, inkarcılar ve islam ve insanlık düşmanlarıyla çarpışmalarında kaya gibi sert ve dayanıklı olmalarına engel olmayacaktır. ✍️Sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da acıyıcı ve koruyucu olacaklardır. Ağaçlar ve bitkilere de. Bu tutumlarında da insani duygu ekonomik faktörden önce gelecektir.Yanıtla

birebirteamokuyor✍️Bütün mesele, bilinen tarihi sebeplerle yitirilmiş varoluş şuurunun kazanılması yolunda köklü ve temelli bir girişimin başlamasıdır. Bu girişim Diriliş girişimidir. Başarıya ulaştırılmasını Allahtan dileyerek, diriliş erleri, üzerine düşen vazifeyi, ölünceye kadar en büyük bir dikkat ve sorumluluk duygusuyla yürüteceklerdir. ✍️Diriliş toplumunda insan dünyaya sırtını çevirmez. Tam tersine, Dünya, onun eli altında binbir açıdan optimal verime kavuşan bir tarla olur. O, dünyayı dünya olarak ele almakla da yetinmez. Dünya da bir misyon sahibidir. Ancak bu misyonuna ve misyonun kıvamına, Allahın halifesi insanın elinde hamur gibi yoğrularak kavuşur. ✍️İnançsız toplumların merhameti yoktur. Hem, Müslüman toplum, neden inançsız toplumların merhametine muhtaç olsun? Asıl inançsızlardır ki, Müslümanın merhametine muhtaçtırlar. ✍️Müslüman kuvvetli olmak borcundadır. Hem kendi inanç ve medeniyetini korumak, hem zulmün insanlığa el koymasına mani olmak için.1 beğenmeYanıtla

birebirteamokuyorAklı, Allahın bu büyük nimetini kullanmayış, nefs esaretinin bataklıklarından biri olan tembelliğe düşüşten ileri gelir. Oysa sürekli olarak ilerleme borcunda olan Müslümanın ayrılmaz özelliklerinin başında çalışkanlık özelliği yer alır. ✍️Her kişi gücünün yettiğince bilim yolunda ilerlemek borcundadır.’Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu?’ ‘Hakikat müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır.’ ‘İlim Çindede olsa gidip alınız.’ ‘İlim kadın erkek her Müslümana farzdır.’ gibi ana ölçüler bu yapıya yöneltmektedir İslam toplumunu. ✍️Kelimeci, lafızcı olmayacaksın. Kelime ve lafzın hakkını da vererek özcü ve ruhçu olacaksın.